Langkau ke kandungan utama

Dasar Kualiti

  1. Mengurustadbir kawasan Pasir Gudang secara gemilang dan lestari ke arah pembentukan persekitaran kehidupan yang sejahtera.

  2. Memastikan aktiviti dan projek-projek pembangunan yang dijalankan memberi manfaat kepada masyarakat

  3. Menekankan pembangunan holistik berdasarkan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan dan selaras dengan dasar-dasar kerajaan.

  4. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan warga kerja melalui latihan yang berterusan

  5. Mempertingkatkan kerjasama dua hala dengan masyarakat bagi memperkasa komuniti.